Departman za francuski jezik i književnost, Filozofski fakultet Univerziteta u Nišu

  • Blog

Osnovan 2011. godine, Departman za francuski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Nišu najmlađi je Departman u Srbiji i jugoistočnoj Evropi. Predstavlja plod zajedničkih napora francuskih i srpskih institucija: Ambasade Francuske i Francuskog instituta u Srbiji i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, Univerziteta u Nišu i Filozofskog fakulteta. S obzirom na to da je podučavanje / učenje francuskog jezika jako usidreno i snažno prisutno u celom jugoistočnom delu Srbije, osnivanje Departmana nametnulo se kao logičan nastavak ukorenjene frankofonije i frankofilije koja prožima ovaj region. Zapravo, osnivanjem Departmana ponovo su uspostavljene studije francuskog jezika, književnosti i kulture koje su započete 1950. godine formiranjem Departmana za francuski jezik na Visokoj pedagoškoj školi u Nišu. Od te godine do 1971, kada je Škola transformisana u Filozofski fakultet, Departman za francuski jezik iznedrio je 306 nastavnika u zvanju nastavnika francuskog jezika.

Danas je Departman za francuski jezik i književnost akreditovan za tri ciklusa studija: osnovne, master i doktorske (izvode se zajedno sa drugim stranim filologijama) i ima 130 studenata na osnovnim studijama, 30 studenata na masteru i 10 studenata na doktorskim akademskim studijama. Kada je reč o nastavnom osoblju, Departman ima 12 zaposlenih nastavnika i saradnika.

Sadržaj studijskog programa uključuje izučavanje francuskog jezika kroz teorijske lingvističke discipline s ciljem sticanja znanja iz metodologije i teorije, kao i sticanje znanja iz određenih oblasti teorijske i primenjene lingvistike. Takođe, struktura programa obuhvata oblasti francuske i frankofonske književnosti i kulture, kao i didaktiku. Ovladavanje francuskim jezikom na nivou C1 / C2 u svim jezičkim aktivnostima (razumevanje, izražavanje, interakcija, medijacija) podrazumeva sticanje gramatičke, leksičke, diskurzivne i tekstualne kompetencije.

            Cilj programa je takođe razvijanje individualnih kvaliteta i sposobnosti studenata, sticanje znanja iz oblasti pedagogije, psihologije, još jedanog stranog jezika (engleski / nemački / ruski / grčki). Program je (posebno) namenjen budućim nastavnicima francuskog kao stranog jezika u okviru osnovnog i srednjeg obrazovanja, pa je iz tog razloga uvedena pedagoška praksa u školama u četvrtom, petom i sedmom semestru. Stručna praksa odvija se u osmom semestru u lokalnim kompanijama i odnosi se na simultano i konsekutivno prevođenje.

Svaki semestar uključuje obavezne i fakultativne predmete, zajedničke za sve studente. Da bi stekao diplomu osnovnih akademskih studija, student mora da položi najmanje 55 predmeta, od kojih je 41 obavezan, a 14 izbornih (koje bira od 42 ponuđena). Svi kursevi su usklađeni sa sistemima studija triju evropskih univerziteta: a) Univerzitetom Artoa u Arasu (Francuska); b) Univerzitetom u Mursiji (Španija); c) Institutom za romanske jezike i književnosti Univerziteta u Berlinu (Nemačka).

Od svog osnivanja i paralelno sa svojim razvojem, Departman za francuski jezik i književnost, sa Filozofskim fakultetom na čelu, ostvaruje plodnu saradnju sa francuskim institucijama koje deluju u Srbiji – Ambasadom Francuske, Francuskim institutom u Srbiji – odeljenje u Nišu i Univerzitetskom agencijom za frankofoniju. Saradnja se odvija u oblastima obrazovanja, nauke i kulture. Svake godine, u okviru Meseca frankofonije, Departman organizuje različite aktivnosti usmerene na promociju frankofonskih vrednosti: konferencije, debate, okrugle stolove, radionice profesionalne integracije za sadašnje i buduće studente, radionice sa mrežom nastavnika u južnoj i jugoistočnoj Srbiji. Studenti francuskog jezika i književnosti aktivni su članovi Francuskog instituta – doprinose aktivnostima medijateke i organizaciji kulturnih događaja, učestvuju u takmičenju za frankofonu pesmu.

Na osnovu potpisanih međuuniverzitetskih sporazuma, Departman realizuje akademsku saradnju u oblasti obrazovanja, istraživanja i drugim oblastima od zajedničkog interesa: a) od 2012. godine, sa Filološkim fakultetom Univerziteta „Sveti Ćirilo i Metodije“ u Skoplje i sa Filološko-umetničkim fakultetom Univerziteta Artoa u Arasu; b) od 2013. sa Fakultetom književnosti i jezikâ Univerziteta u Poatjeu. Aktivnosti predviđene potpisanim ugovorima su: razmena nastavnog osoblja, studenata i univerzitetske dokumentacije, saradnja u oblastima nastave i istraživanja, kulturnih i intelektualnih aktivnosti itd. Departman takođe sarađuje sa drugim katedrama za francuski jezik u Srbiji. Od akademske 2019/2020. godine, Departman je pokrenuo program dvostrukih diploma na masterskim akademskim studijama u saradnji sa Univerzitetom u Poatjeu u oblasti nastave francuskog kao stranog jezika. Od akademske 2021/2022. godine, program dvostrukih diploma biće uspostavljen sa Univerzitetom Artoa iz Arasa.

Pored akademske saradnje, Departman od 2014. razvija i institucionalnu saradnju. Između Filozofskog fakulteta u Nišu i odmarališta Maison Familiale de Vacances Lou Riou à Saint-Tropez (Francuska) potpisan je sporazum o studentskoj praksi koju su u ovoj francuskoj kompaniji obavili studenti francuskog jezika. Svrha prakse je da studentima omogući praktičnu primenu znanje francuskog kao stranog jezika stečenog na fakultetu, ali i da uspostave kontakt sa poslovnim svetom u Francuskoj kao i da ispitaju svoje mogućnosti lične adaptacije.

Pored toga, nastavnici Departmana učestvuju u realizaciji naučnih i istraživačkih projekata koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije, projekata i stručnih praksi u organizaciji Francuskog instituta Srbije (DELF / DALF), kao i na naučnim konferencijama u zemlji i inostranstvu. Od 2016. godine, nastavnici i studenti učestvuju u programu Erasmus + i boravili su na Univerzitetu u Poatjeu, Arasu i Bordou.

Od 2017. godine Departman je pokrenuo realizaciju naučnog projekta „Romanistika i slovenski jezici, književnosti i kulture u kontaktu i diskontaktu“ koji finansira Filozofski fakultet, Francuski institut i AUF a u kojem učestvuju tri srpska univerziteta i sedam međunarodnih (Francuska, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija, Poljska). Rukovodilac projekta je prof. dr Ivan Jovanović. Cilj Projekta jeste ispitivanje jezičkih, književnih i kulturoloških relacija romanskih i slovenskih naroda na sinhronom i dijahronom planu, razvijanje i unapređivanje kontrastivnih romanističko-slavističkih studija, podsticanje akademsko-stručne i intelektualne razmene kao i jačanje saradnje stručnjaka iz oblasti romanistike i slavistike.

U pogledu organizacije stručne prakse za studente, Departman je potpisao sporazum sa Školom stranih jezika „Mondo Lingue“ u Žeksu, sa Francusko-srpskom privrednom komorom, sa kompanijama u domenu IT sektora koje posluju u Srbiji, sa Turističkom organizacijom grada Niša, sa Medija i reform centrom, sa osnovnim i srednjim školama u kojima postoje dvojezična odeljenja (Gimnazija „Svetozar Marković“ u Nišu i Gimnazija u Pirotu).

Planovi i očekivanja Departmana su: (a) produbljivanje saradnje sa pomenutim univerzitetima i realizacija zajedničkih projekata; (b) uspostavljanje novih akademskih kontakata sa univerzitetima u Francuskoj, jugoistočnoj Evropi i balkanskom regionu; (v) ​​organizacija naučnih skupova u oblasti francuskog jezika, književnosti, kulture i civilizacije; g) kreiranje mreže nastavnika-istraživača i nastavnika francuskog kao stranog jezika u regionu Balkana u cilju jačanja nastave / učenja francuskog jezika na univerzitetima i u školskom sistemu.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *