WBI u Srbiji

  • Blog

Valonija-Brisel Internacional (WBI) jeste uprava koja predstavlja frankofonu i briselsku vladu u inostranstvu. Prisutna u Srbiji već petnaestak godina, WBI deluje na polju kulturne diplomatije u saradnji sa frankofonim partnerima, kao i u okviru klastera EUNIC. Pored toga, WBI koordinira internacionalizaciju visokog obrazovanja i obezbeđuje lektora za francuski jezik na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.
Mart je mesec veliki praznik za WBI, kao i za sve frankofone i frankofile; to je, takođe, prilika za WBI da kroz kulturne manifestacije istakne vrednosti koje neguje: vladavinu prava, jednakost polova, poštovanje ljudi. Tokom cele godine, razume se, WBI ostvaruje raznovrsne aktivnosti: pruža podršku univerzitetima i studentima, profesionalcima u oblasti kulture, i neprekidno vodi računa o jačanju veza između Srbije i frankofone Belgije.
U budućnosti, WBI želi da radi na ojačavanju umereženosti postojećih partnera, ali i na stvaranju mreže Alumni (srpski studenti koji su studirali u Belgiji i belgijski studenti koji su studirali u Srbiji), na pomoći u vezi sa povećanjem prisustva francuskog jezika i Frankofonije u Srbiji, udružujući pri tom sve frankofone napore na regionalnom nivou (Rumunija, Bugarska, Hrvatska, Moldavija).

Piše: Bertran Fonten, referent za akademsku i kulturnu saradnju u Srbiji

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *