O nama

Ljiljana Djurić

profesorka francuskog jezika i književnosti

“Postala sam profesor da ne bih nikada prestala da učim!”

Ljiljana Đurić doktorirala je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, magistrirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, a osnovne studije francuskog jezika i književnosti završila je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Maturirala je sa odličnim uspehom u francuskoj gimnaziji „Lycée Chateaubriand“ u Rimu, Italija, a francusku osnovnu školu završila je u Atini, Grčka.

Od 1979. do1996. radila je kao profesorka francuskog jezika u Društvu za kulturnu saradnju Jugoslavija-Francuska, Beograd, u kojoj je obavljala i funkciju direktorke od 1993. do 1995. Od septembra 1993. do decembra 1995. godine istovremeno je profesorka francuskog jezika (sa polovinom radnog vremena) u OŠ „Miloš Crnjanski“ u Beogradu. Od 1996 do 2004 bila je savetnica u Ministarstvu prosvete Republike Srbije, a od 2004. lektor, od 2009. viši lektor i od 2016. docent na Filološkom fakultetu Univerzitetu u Beogradu.

U svojstvu instruktora nastavnika stranih / francuskog jezika održala preko 200 sati različitih obuka, pored ostalog i u svojstvu licenciranog formatera ispitivača za diplome Ministarstva prosvete Francuske DELF/DALF, na čemu je bila angažovana od 1995. do 2019. Autorka je monografije iz oblasti jezičkih obrazovnih politika, udžbenika francuskog jezika za srednju školu, brojnih naučnih i stručnih članaka i prevoda sa francuskog jezika. Autorka je testova za prijemne ispite, posebno za Filološku gimnaziju, recenzent naučnih članaka, udžbenika i priručnika za francuski jezik, testova za takmičenja u znanju francuskog jezika, kao i lektor romanističkih priloga u časopisima i zbornicima. Od 2017–2020. predsednica Društva za strane jezike i književnosti Srbije.

1997. godine dobila je odlikovanje vitez Akademskih palmi, a 2004. godine nagradu Međunarodnog društva za primenjenu lingvistiku za rad napisan u koautorstvu sa prof. dr Jelenom Filipović i sa prof. dr Julijanom Vučo.

Ana Grujović

Ekonomistkinja

Vladanje stranim jezicima je prednost u svetu međunarodne trgovine.

Magistar Ana Grujović po struci je diplomirani ekonomista Ekonomskog fakulteta Univerziteta u
Beogradu, uz zavšene Master studije na francuskom univerzitetu Université de Nice Sophia-Antipolis.
Ana ima bogato iskustvo u oblasti međunarodne ekonomije, naročito u domenu promocije investicija i
trgovine.
Njen profesionalni rad uključuje angažmane za Francusku agenciju za internacionalni razvoj u Parizu,
zatim Svetsku banku i bilateralne komore, kao i istraživački rad na prestižnom institutu u Bernu, ‘’World
Trade Institute‘’. Zahvaljujući iskustvu u saradnji sa međunarodnim organizacijama, Ana je postala i
sertifikovani trener Međunarodnog Centra za trgovinu (ITC) iz Ženeve za analizu i istraživanje tržišta.

Milena Zindović

Arhitektkinja i urbanistkinja

Arhitektura je umetnost komunikacije!

Milena Zindović, se kao samostalna projektantkinja bavi arhitektonskim i urbanističkim projektovanjem, kao i projektovanjem enterijera. Autorka je inicijative Žene u arhitekturi i urednica nagrađivane knjige “Žene u arhitekturi | Savremena arhitektura u Srbiji posle 1900.” 

Osnovne studije završila je na Arhitektonskom fakultetu u Beogradu, a magistarske studije na Cornell University, Njujork, gde se fokusirala na odnos arhitekture i  medija prezentacije. Stručno iskustvo sticala je u Beogradu i Ljubljani, a potom kao direktorka JUP “Plan” Šabac. Dobitnica je priznanja Salona arhitekture u Beogradu i Novom Sadu, i prve nagrade na Salonu Urbanizma.

Kao predavačica učestvuje na stručnim skupovima i konferencijama u zemlji i inostranstvu, a kao govornica učestvovala je i na Konferenciji o statusu žena u sedištu Ujedinjenih Nacija u Njujorku 2019. godine. U svojstvu konsultantkinje učestvovala je i učestvuje u međunarodnim projektima sa temama održivog razvoja, rodne ravnopravnosti i participacije građana. Članica je Inženjerske Komore Srbije i osnivačica Ženskog Arhitektonskog društva.